Doseringspumpar
Desinfektion, alkalisering och pH-justering med hjälp av kemikaliedosering.
Aktivt kolfilter
Avklorering. Borttagning av klor, kloramid och klorrdioxid.
UV-anläggning
Desinfektion med hjälp av UV-ljus.
Selektiv jonbrytaranläggning
Rening av vissa typer av metallhaltigt spillvatten.
Containeranläggning
Komplett vattenbehandlingsanläggning i container - klar för användning. Också som uthyrningsanläggning.
Uthyrningsanläggning
Akut och tidsbegränsat behov av avhärdnings- och avsaltningsanläggning.
Tryckfilteranläggning
Avjärning och avsyrning. Borttagning av järn, mangan och mekaniska orenheter. Neutralisering av aggressiv kolsyra.

Våra produkter är baserade på de grundläggande teknologierna inom filtrering, jonbrytning och membranfiltrering.

Avhärdningsanläggning
Reduktion av vattnets hårdhet med hjälp av jonbrytning.
Demineraliseringsanläggnign
Totalavsaltning med hjälp av jonbrytning. Två-kolonn anläggning och mixbedanläggning, bl.a. Silex-systemet.
Omvänd osmosanläggnign (RO-anläggning)
Totalavsaltning med hjälp av membranteknik.
Filteranläggning
Filtrering av mekaniska orenheter. Påstryckfilter, patronfilter, sandfilter, multimediafilter mm.
Dealkaliseringsanläggning
Borttagning av bikarbonat-hårdheten med hjälp av jonbrytning (två-kolonn anläggning)
Avgasare
Borttagning av vattnets syre- och kolsyreinnehåll. Termisk- och vakuumavgasare. CO2 avgasare.
OM GAMIVA
STARTSIDA
BADVATTENRENING
INDUSTRI & HUSHÅLL
KONTAKTA OSS

Vattenrening industri, hushåll: