Doftdosering & Wellness
DUFTDOS/Shower-TEC

Ladda ned katalog DUFTDOS /
Shower-Tec (engelsk sida)

Alla produkter (engelsk) [extern länk]

Dosering med korgranulat-tabletter för desinfektion och syra för pH-justering med Hypotab.

Alla produkter / Hypotab (engelsk) [extern länk]

Badvattenrening / Dosering, Mät och Regler:

Mät och reglerteknik
AC-2000, Poolklar

Ladda ned katalog (engelsk sida)

Alla produkter Top-Control/POOLKLAR (engelsk) [extern länk]

Aktivkolpulverdosering
PAKDOS

Ladda ned katalog (engelsk sida)

Alla produkter (engelsk) [extern länk]

Flytande kemikaliedosering
UNODOS/FLOCDOS

Ladda ned katalog (engelsk sida)

Alla produkter (engelsk) [extern länk]

Kalciumhypokloritdosering
GRANUDOS/HYPOTAB

Ladda ned katalog (engelsk sida)

Dosering med klorgranulat för desinfektion och syra för pH-justering med Granudos.

OM GAMIVA
STARTSIDA
BADVATTENRENING
INDUSTRI & HUSHÅLL
KONTAKTA OSS